Θέατρο για όλους

Θεατρικό εργαστήρι "γονείς και παιδιά"

ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ “ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ”

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10 μηνών έως 3 ετών.

Μέσα από τις τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού και με βασικό άξονα ένα παραμύθι που διαφοροποιείται σε κάθε συνάντηση, δημιουργούνται ερεθίσματα για το παιδί προκειμένου να αναπτύξει τις αισθήσεις του και δεξιότητές όπως η κατανόηση του προφορικού λόγου, η επικοινωνία αλλά και κινησιολογικές δεξιότητες στο βαθμό που του επιτρέπει η ηλικία του.

Σκοπός του τμήματος είναι να δημιουργήσουμε στο παιδί ερεθίσματα, οπτικά, ακουστικά, αισθητικά και νοητικά που θα το βοηθήσουν στην ανάπτυξή του. Ταυτόχρονα μέσα από αυτή τη βιωματική εμπειρία, οι γονείς εξελίσσουν ή ανακαλύπτουν καινούριους τρόπους επικοινωνίας, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας με το παιδί.

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε «στο λόγο μας» στο 2130 361422