στο λόγο μας

Θεσσαλονίκης 23, Γέρακας

213 0361422

213 0361422

697 17 15 708

www.stologmas.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!