Εκτός από τη χρήση των cookies και των συναφών τεχνολογιών, (όπως περιγράφονται παραπάνω) επιτρέπουμε σε ορισμένες τρίτες εταιρίες να μας βοηθήσουν να προσαρμόσουμε διαφημίσεις, που θεωρούμε ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τους χρήστες, και να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε άλλα δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες των χρηστών σε τοποθεσίες μας και/ή υπηρεσίες (π.χ. να επιτρέψουμε να προσαρμόσουν διαφημίσεις σε υπηρεσίες άλλων εταιριών). Αυτές οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν διαφημίσεις, οι οποίες να χρησιμοποιούν cookies και να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των χρηστών.