Υλικό

Άρθρωση φωνήματος /r/

Δημιουργήσαμε ένα διαφορετικό εικονογραφημένο λεξικό!

Ιδιαίτερα χρήσιμο για λογοθεραπευτές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Περιέχει εικόνες με το φώνημα /r/ σε αρχική θέση.

άρθρωση ρ - αρχική θέση