Υλικό

Μαθαίνω τα γράμματα: Αντιστοίχιση πεζών – κεφαλαίων γραμμάτων

Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα γράμματα της αλφαβήτου και να αντιστοιχούμε τα κεφαλαία με τα πεζά γράμματα.

Μπορείτε να βρείτε τις καρτέλες στο παρακάτω αρχείο.

καρτέλες αντιστοίχισης κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων