Υλικό

Μαθαίνω χωρικές έννοιες!!!

Φτιάξαμε μερικές καρτέλες που μπορείτε να τις εκτυπώσετε και να βοηθήσετε το παιδί σας να κατακτήσει χωρικές έννοιες όπως είναι το ‘πάνω’, ‘κάτω’, ‘μπροστά’, ‘πίσω’ κ.ά. Αποτελούν βασικές έννοιες και είναι καλό να ενισχυθούν από την προσχολική ηλικία.

Βοηθητικό θα ήταν να ξεκινήσει το παιδί να κατανοεί και να ονομάζει αυτές τις έννοιες με σημείο αναφοράς το σώμα του. Εν συνεχεία, χρησιμοποιήστε απτά αντικείμενα ή παιχνίδια που του αρέσουν και τοποθετήστε τα σε σημείο στο χώρο προκειμένου να περιγράψει τη θέση τους σε σχέση με άλλα αντικείμενα. Συνδυάστε τις κάρτες με το παιχνίδι προκειμένου να υπάρχει και οπτική βοήθεια. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα τις αντιληφθεί με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.

Μαθαίνω χωρικές έννοιες