Υλικό

φιδάκι με το φώνημα /σ/ σε μεσαία θέση

Ένα παιχνίδι φιδάκι με εικόνες που περιέχουν το φώνημα /s/ σε μεσαία θέση.

Χρειάζεστε δύο πιόνια ή περισσότερα, ανάλογα με τα άτομα που θα συμμετέχουν, και ένα ζάρι.

Τα παιδιά εκφέρουν τις λέξεις, φτιάχνουν προτάσεις ή ιστορίες μ’ αυτές ανάλογα με τους στόχους του θεραπευτικού προγράμματος.

Οι συνεδρίες λογοθεραπείας και η εξάσκηση στο σπίτι πραγματοποιούνται ευχάριστα και διασκεδαστικά!

φιδάκι με φώνημα σ σε μεσαία θέση

Κωνσταντίνα Καλλιτσουνάκη

Λογοθεραπεύτρια

“στο λόγο μας”