Υλικό

Άρθρωση του φωνήματος /r/ σε μεσαία θέση

Πάνω στο χριστουγεννιάτικό δέντρο, βάλαμε στολίδια με εικόνες που περιέχουν το φώνημα /r/ σε μεσαία θέση όπως ψάρι, καρότο ή κεράσι!

Κατονομάζουμε τις εικόνες ή δημιουργούμε προτάσεις ανάλογα με τους στόχους του θεραπευτικού μας προγράμματος.

άρθρωση ρ μεσαία θεση