Υλικό

Άρθρωση φωνήματος /k/

 

Δημιουργήσαμε ένα διαφορετικό εικονογραφημένο λεξικό!

Περιέχει εικόνες με το φώνημα /k/ σε αρχική θέση.

ΛΕΞΕΙΣ Κ ΣΕ Α.Θ.