Υλικό

Διάκριση φωνημάτων /δ/ και /v/

Μαθαίνουμε να διακρίνουμε τα φωνήματα /δ/ και /v/ με τη βοήθεια του φίλου μας του Olaf!!!

olaf2 olaf3