Υλικό

Τα γράμματα: Μαθαίνω το Ξ ξ

Μαθαίνω να γράφω το γράμμα Ξ ξ

“Με τόξο μοιάζει αν σε νοιάζει, κι αν πολύ σε δυσκολεύει γράψε ένα ε στη γραμμούλα μ’ένα καπελάκι και ένα ποδαράκι και να στη στιγμή το γραμματάκι.  /ξ/

Για το κεφαλαίο, τρεις γραμμές θα χρειαστείς τη μια πάνω απ’ την άλλη σαν να πετάνε με μεγάλη χάρη.”  /Ξ/