Υλικό

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ: Βρίσκω την αρχική συλλαβή κάθε λέξης!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ: Βρίσκω την αρχική συλλαβή κάθε λέξης!

Πρόκειται για δραστηριότητα ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης για κλίμακα συλλαβής.

Εκτυπώστε το αρχείο pdf που θα βρείτε πατώντας εδώ

Κάτω από κάθε εικόνα, εμφανίζονται τρεις συλλαβές. Αρχικά, το παιδί χωρίζει τη λέξη σε συλλαβές και έπειτα εντοπίζει την αρχική συλλαβή. Μπορεί να κυκλώσει τη σωστή συλλαβή ή να τοποθετήσει ένα μανταλάκι ή απλώς να τη δείξει.

 

Δυο λόγια για τη φωνολογική επίγνωση…

Φωνολογική ενημερότητα /επίγνωση / συνειδητότητα (phonological awareness) είναι η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν και να χειρίζονται ενσυνείδητα τα φωνολογικά συστατικά των γλωσσικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, είναι η ικανότητα των παιδιών να συνειδητοποιούν ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται από μικρότερα τμήματα όπως προτάσεις, φράσεις λέξεις, συλλαβές και φωνήματα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η φωνολογική ενημερότητα σχετίζεται άμεσα με την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής, ενώ ελλείψεις στη γλωσσική αυτή δεξιότητα μπορεί να σηματοδοτήσουν την ύπαρξη μελλοντικών μαθησιακών δυσκολιών.