Υλικό

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Αλληλουχίες Εικόνων

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν εικόνες κατάλληλες για σειροθέτηση.

Είναι ιδιαίτερα ευχάριστες και κατάλληλες για παιδιά νηπιαγωγείου και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικά ανάγκες.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους αναλόγως των στόχων μας.

Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων ενισχύεται το λεξιλόγιο, την αφηγηματική ικανότητα,  την προσοχή, την οπτική αντίληψη κτλ.