άρθρωση

συμπλέγματα /s/ σε αρχική θέση

Εικονογραφημένο λεξικό

Δημιουργήσαμε ένα διαφορετικό εικονογραφημένο λεξικό! Περιέχει εικόνες με το φώνημα /ks/ σε μεσαία θέση. Οι λέξεις είναι: εξοχή, μαξιλάρι, δεξιά, έξι, άμαξα, πυξίδα, τα