Υλικό λογοθεραπείας

συμπλέγματα /s/ σε αρχική θέση