Υλικό

Μαθαίνω τα επαγγέλματα

Μαθαίνουμε τα επαγγέλματα μέσω καρτών.

Θα τις βρείτε παρακάτω, έτοιμες για εκτύπωση.

πηγή: https://www.slideshare.net/mobile/krulynn/sem-2-l-7-jobs-flashcards

Related Posts