Υλικό

Εικονογραφημένο λεξικό

Δημιουργήσαμε ένα διαφορετικό εικονογραφημένο λεξικό!

Περιέχει εικόνες με το φώνημα /ks/ σε μεσαία θέση.

Οι λέξεις είναι: εξοχή, μαξιλάρι, δεξιά, έξι, άμαξα, πυξίδα, ταξί, τόξο

Κωνσταντίνα Καλλιτσουνάκη

Λογοθεραπεύτρια

“στο λόγο μας”