Υλικό

Παιχνίδι μίμησης με εκφράσεις προσώπου

κάρτες μίμησης Παιχνίδι μίμησης με εκφράσεις προσώπου

Στόχος του παιχνιδιού είναι να καταφέρετε να μιμηθείτε τις εκφράσεις των προσώπων που βλέπετε στις κάρτες. Μπορείτε απλά να παίρνετε μια κάρτα και να κάνετε τις κινήσεις μίμησης μπροστά από έναν καθρέφτη ή μπορείτε να εντάξετε τις κάρτες σ’ ένα δικό σας παιχνίδι που θα δημιουργήσετε μαζί με το παιδί.

1 4 7 32da6d6ced7674ec1ef1d3ff4233cc59 95be73c9885a6454cb78854640a1a75b ac4890bc544d6c837657946f7a933bdf c97ceeadc2bd0119a1174d62bbb094b6 %ce%b1dk-pinterest-comdk-pinterest-com1

πηγή:

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/6d/59/9f/6d599f6c81a6311a70b0e7c77c4b0452.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/e2/1d/ce/e21dce2781106cf14b1fae1ba20c7ae6.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/85/ff/1b/85ff1b37fb94d7221064c13a6e0bab37.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/32/da/6d/32da6d6ced7674ec1ef1d3ff4233cc59.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/95/be/73/95be73c9885a6454cb78854640a1a75b.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/ac/48/90/ac4890bc544d6c837657946f7a933bdf.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/c9/7c/ee/c97ceeadc2bd0119a1174d62bbb094b6.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/9d/3b/23/9d3b23c730f0ef499ccc2420ac541c48.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/b3/25/05/b3250516cc63ce45d40876cd03d1bf63.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/0d/06/55/0d0655d92dd8c1da4528ce070e034dcb.jpg

 

Related Posts